Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân nhằm giúp người học rèn luyện kỹ năng làm bài. Nội dung chính của bài tập tính thuế tncn là xác định những khoản thu nhập chịu thuế; không chịu thuế; miễn thuế, giảm thuế.

Nội dung trên trang này chỉ bao gồm đề bài, để xem đáp án bài tập, vui lòng download tài liệu ở phần cuối của trang này.

Bài 1: Bài tập thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Bà Nguyễn Khánh Huyền là cử nhân kế toán, đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP. HCM, có thu nhập trong năm tính thuế 2022 như sau:
– Tiền lương cơ bản theo hợp đồng lao động chưa trừ bảo hiểm bắt buộc 25 triệu đồng/tháng.
– Phụ cấp chức vụ kế toán trưởng 24 triệu đồng/năm.
– Thù lao giảng dạy cho sinh viên của một trường đại học vào các buổi tối trong tuần sau khi đã khấu trừ tại nguồn 45 triệu đồng.
– Tiền thưởng tính theo năng suất lao động 36 triệu đồng/năm.
– Trong kỳ bà Huyền nhận được khoản tiền lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 36 triệu đồng.
– Tiền bồi thường nhận được từ hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe mô tô 2 bánh 10 triệu đồng.
Yêu cầu: Hãy tính số thuế thu nhập cá nhân của bà Huyền phải nộp trong năm.
Biết rằng: Khoản bảo hiểm bắt buộc trừ vào lương của bà Huyền 24 triệu đồng. Giả sử giảm trừ bản thân trong năm của bà Huyền là 132 triệu đồng/năm & không có người phụ thuộc.

Bài 2: Bà A đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh

Trong năm 2022 bà phát sinh các khoản thu nhập sau:
1. Thu nhập từ tiền lương tiền công theo hợp đồng lao động ký với công ty TNHH X:
– Lương 28 triệu đồng/tháng (trong đó bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc: 3 triệu đồng)
– Ăn trưa 0,98 triệu đồng/tháng.
– Trang phục 2022: 7 triệu đồng.
– Thưởng tết, lễ + lương tháng 13: 73,6 triệu đồng.
2. Tháng 7/2022 bà nhận thừa kế từ ông nội các tài sản sau:
– Một mảnh đất 120m2 huyện CG, tp Hồ Chí Minh. Tháng 10/2022 bà đã đi đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên.
– Một chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi đã sử dụng được 2 năm giá trị còn lại theo quy định tính lệ phí trước bạ 70%.
Yêu cầu: Xác định các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, thu nhập tính thuế, các khoản giảm trừ và thuế thu nhập cá nhân năm 2022.
Biết rằng: bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

+ Các khoản tiền ăn trưa, trang phục được công ty TNHH X chi theo định mức quy định tại quy chế tài chính của công ty. Định mức trang phục là 5 triệu đồng/người/năm. Tiền ăn trưa là 680 nghìn đồng/tháng.
+ Giả sử Bà A được giảm trừ gia cảnh trong năm 2022 là 132 triệu đồng, giảm trừ người phụ thuộc 52,8 triệu đồng/người/năm.
+ Bà A đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 2 người: Con gái 10 tuổi, mẹ chồng 60 tuổi ở cùng nhà lương hưu 2,8 triệu đồng/tháng.
+ Giá đất theo bảng giá UBND TP.Hồ Chí Minh áp dụng tại thời điểm bà được thừa kế: 1,2 triệu đồng/m2.
+ Giá xe mới để tính lệ phí trước bạ với loại xe bà A thừa kế áp dụng: 900 triệu đồng.

Bài 3: Bài tập tính thuế tncn

Một người Việt Nam làm việc tại một doanh nghiệp liên doanh, trong năm tính thuế 2022 có tài liệu sau:
– Tiền lương 315 triệu đồng, trong đó phí bảo hiểm bắt buộc phải nộp 18,9 triệu đồng.
– Tiền thưởng do vượt doanh thu bán hàng 6 triệu đồng.
– Tiền thưởng đột xuất nhân kỷ niệm ngày thành lập doanh nghiệp 4 triệu đồng.
– Tiền thưởng cải tiến kỹ thuật được Sở KHCN công nhận 20 triệu đồng.
– Thực hiện 2 hợp đồng chuyển giao công nghệ, tổng thu nhập nhận được là 40 triệu đồng, trong đó thu nhập nhận từ mỗi hợp đồng tương ứng là 8 triệu đồng và 32 triệu đồng.
– Phụ cấp trách nhiệm 24 triệu đồng.
– Trúng thưởng sổ xố kiến thiết với giá trị giải thưởng (chưa trừ thuế thu nhập) 15 triệu đồng.
– Lãi tiền gửi ngân hàng 25 triệu đồng.
– Cổ tức được chia sau khi đã khấu trừ thuế tại doanh nghiệp: 28,5 triệu đồng.
– Trong năm cá nhân này đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài, tiền công tác phí theo chế độ quy định là 60 triệu đồng.
– Cá nhân này có một con dưới 18 tuổi và một con 20 tuổi đang học đại học không có thu nhập. Đủ hồ sơ theo quy định.
Yêu cầu: Tính thuế TNCN mà cá nhân này phải nộp trong năm tính thuế. Biết rằng, 2 hợp đồng chuyển giao công nghệ là hoàn toàn độc lập nhau. bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

Bài 4: Bà Lan trong năm 2022 có:

– Thu nhập từ tiền công tiền lương sau khi trừ BHXH; BHYT; BHTN là 480 triệu đồng.
– Trợ cấp 1 lần sinh con là 5 triệu đồng.
– Tiền thưởng là 160 triệu đồng.
– Tiền thù lao do tham gia đề tài khoa học là 12 triệu đồng.
– Phí BH nhân thọ do công ty mua cho là 15 triệu đồng.
– Lãi cho DN vay là 40 triệu đồng.
– Thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà là 60 triệu đồng.
– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là 500 triệu đồng.
Trong năm chỉ khai giảm trừ gia cảnh cho mẹ đẻ, con thứ nhất, con thứ 2 sinh đầu tháng 8/2022. Xác định thuế TNCN bà Lan phải nộp trong năm?

Bài 5: Cô Mai giáo viên trường Đại học Hà nội trong năm 2022 có tài liệu sau:

– Tiền lương hưởng theo chế độ hàng tháng 15 triệu đồng/tháng.
– Phụ cấp trách nhiệm 1 triệu đồng/tháng.
– Tiền thưởng nhân dịp lễ tết trong năm 20 triệu đồng.
– Tiền lương dạy ngoài giờ trong năm 30 triệu đồng (nhà trường trả lương dạy ngoài giờ tương đương 150% mức lương làm trong giờ).
– Thù lao nhận được từ việc dạy tại các trường Đại học khác (sau khi khấu trừ tại nguồn 10%) là 36 triệu đồng.
– Thu nhập nhận được từ việc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 18 triệu đồng.
– Tiền văn phòng phẩm trong năm 1,5 triệu đồng.
– Cô Mai có 3 phòng dôi dư cho thuê, toàn bộ số tiền cho thuê thu được trong năm là 140 triệu đồng.
– Trong năm cô Mai chi 10 triệu đồng để ủng hộ cho trường trẻ em khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu.
Yêu cầu: Quyết toán số thuế TNCN cô Mai phải nộp trong năm tính thuế 2022. Biết rằng:
– Cô Mai đủ điều kiện giảm trừ cho 2 người phụ thuộc. Khoản chi ủng hộ có chứng từ theo đúng quy định, khoản thuế TNCN khấu trừ tại nguồn có chứng từ khấu trừ của cơ quan chi trả thu nhập. Tổng số tiền bảo hiểm bắt buộc đã đóng trong năm là 12 triệu đồng.

Bài 6: Ông Khánh (Quốc tịch Việt Nam) có thu nhập trong năm tính thuế 2022 như sau:

– Tiền lương trước khi trừ bảo hiểm bắt buộc 160 triệu đồng.
– Phụ cấp nghề nghiệp tính theo số năm công tác (phụ cấp thâm niên đối với giảng viên) 36,4 triệu đồng.
– Phụ cấp nghề giáo 35 triệu đồng.
– Thù lao nghiên cứu khoa học và bài báo đăng ở các tạp chí sau khi đã khấu trừ tại nguồn 10%: 18 triệu đồng.
– Giảng vượt giờ 200 giờ, tính thành tiền 10 triệu đồng. Định mức giờ giảng của ông Khánh theo quy định là 300 giờ.
– Thu nhập từ hoạt động tư vấn cho một doanh nghiệp sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập tại nguồn 10% là 27 triệu đồng.
– Ông Khánh có 1 căn nhà ở quận Cầu giấy cho thuê, doanh thu đã bao gồm thuế từ hoạt động cho thuê cả năm là 240 triệu đồng.
Yêu cầu: Hãy xác định số thuế thu nhập cá nhân ông Khánh phải nộp trong năm 2022. Biết rằng:
– Ông Khánh có đủ điều kiện giảm trừ 01 người phụ thuộc
– Phí bảo hiểm bắt buộc trừ vào lương của ông Khánh là 14 triệu đồng. bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

Bài 7: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

Ông B là công dân Việt Nam làm việc trong một công ty liên doanh, trong năm tính thuế 2022 có các khoản thu nhập sau:
– Tiền lương trên hợp đồng lao động là 360 triệu đồng. Các khoản bảo hiểm bắt buộc ông B phải nộp theo quy định của pháp luật: 25 triệu đồng.
– Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: 36 triệu đồng.
– Phụ cấp độc hại: 12 triệu đồng.
– Tiền thưởng lễ tết: 30 triệu đồng.
– Các khoản tiền điện thoại, văn phòng phẩm, công tác phí và trang phục do công ty chi trả bằng tiền mặt trong năm phù hợp với định mức quy định: 30 triệu đồng.
– Trợ cấp bệnh nghề nghiệp: 30 triệu đồng.

– Nhận thừa kế từ cha mẹ đẻ một căn hộ. Sau khi nhận thừa kế, do đã có nhà để ở nên ông B đã bán căn nhà được thừa kế với giá bán 2.500 triệu đồng. Với số tiền này ông đã ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” của thành phố 50 triệu đồng.
– Số thuế TNCN từ tiền lương do công ty chi trả thu nhập tạm khấu trừ trong năm là 5 triệu đồng.
Yêu cầu: Xác định thuế TNCN ông B phải nộp, còn phải nộp trong năm tính thuế. Biết ông đủ điều kiện giảm trừ cho một người phụ thuộc. Giá tính lệ phí trước bạ cho ngôi nhà mà ông nhận thừa kế là 1.700 triệu đồng.

Bài 8: Bài tập tính thuế tncn cho người nước ngoài

Ông Ura, là người Nhật, đến công tác và có thu nhập Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 1/3/năm N.
Tính đến ngày 29/2/năm N+1 ông có mặt ở Việt Nam 190 ngày, trong đó có 40 ngày ở trong quãng thời gian từ 1/1/năm N+1 đến ngày 29/2/năm N+1. Các đợt ông sang làm việc ở Việt Nam không có đợt nào dài quá 2 tháng.
– Trong quãng thời gian từ 1/3/N đến 31/12/N, số thu nhập từ tiền lương ông nhận được ở Việt Nam là 180 triệu đồng. Trong quãng thời gian từ 1/1/N+1 đến 29/2/N+1, thu nhập từ tiền lương ông nhận được tại Việt Nam là 80 triệu đồng.
– Trong quãng thời gian từ ngày 1/3/năm N+1 đến hết năm N+1 ông công tác ở Việt Nam 145 ngày. Thu nhập từ tiền lương trong quãng thời gian này ở Việt Nam là 200 triệu đồng.
– Theo các chứng từ ông Ura xuất trình, thu nhập của ông trong quãng thời gian từ 1/3/N đến 31/12/N ở Nhật quy ra tiền Việt Nam là 180 triệu đồng sau khi đã nộp thuế cho Nhật 20 triệu đồng; thu nhập trong quãng thời gian từ 1/1/N+1 đến 29/2/N+1 ở Nhật là 60 triệu đồng sau khi đã nộp thuế cho Nhật 3 triệu đồng; thu nhập cho thời gian còn lại của năm N+1 là 200 triệu đồng sau khi đã nộp thuế cho Nhật 25 triệu đồng.
Yêu cầu: Xác định số thuế TNCN ông Ura phải nộp trong 2 năm tính thuế nói trên.
Biết rằng:
• Ông Ura có xuất trình được giấy tờ chứng minh đang nuôi một con 15 tuổi. Vợ ông chưa giảm trừ.
• Việt Nam và Nhật chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần. bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

Bài 9: Một cá nhân cư trú trong năm tính thuế năm 2022 phát sinh các khoản thu nhập sau:

– Thu nhập theo hợp đồng lao động ký với công ty X bao gồm: Tiền lương 28,5 triệu đồng/tháng; phụ cấp chức vụ 2,8 triệu đồng/tháng; tiền trang phục phục vụ công tác lương năm 8 triệu đồng; Tiền thưởng nhân dịp lễ tết trong năm 30 triệu đồng.
– Thu nhập từ chuyển nhượng 20.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần z, giá chuyển nhượng 25.000 đồng/cổ phiếu.
– Trúng thưởng 1 vé xổ số, giá trị giải thưởng 500 triệu đồng
– Cổ tức cổ phần do Công ty cổ phần z chia: 18 triệu đồng
– Chuyển nhượng cho em trai ruột 01 thửa đất do cá nhân này đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng, giá chuyển nhượng 2.000 triệu đồng.
Yêu cầu:
Xác nhận số thuế TNCN phải nộp năm 2022 của cá nhân này. Biết rằng năm 2022, cá nhân này đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo mức 1,75 triệu đồng/tháng, đăng ký giảm trừ cho 3 người phụ thuộc theo quy định và có một khoản đóng góp vào Quỹ khuyến học của tỉnh H: 12 triệu đồng (có chứng từ hợp lệ).

Bài 10: Bài tập tính thuế tncn cho người nước ngoài

Ông John Markel, người Úc được cử sang Việt Nam từ ngày 15/04/2017 đến ngày 15/11/2017 làm Cố vấn pháp chế cho Công ty Kiểm toán BigNice Việt Nam. Mức lương ông được hưởng trong hợp đồng lao động như sau :
• Tiền lương : 14.500USD/tháng.
• Phụ cấp đời sống : 1.000USD/tháng.
• Phụ cấp điện thoại : 400USD/tháng.
• Bảo hiểm bắt buộc theo pháp luật Việt Nam công ty trả thay là 100USD/tháng.
Ông được công ty cấp riêng cho 1 chiếc xe ô tô để phục vụ cho việc đi lại, chi phí vận hành chiếc xe ô tô này là 1.200USD/tháng và 1 căn nhà thuê 800USD/tháng, lương giúp việc là 200USD/tháng.
Từ khi sang Việt Nam, ông được Tạp chí Kiểm toán mời viết bài thường xuyên với mức phí 300USD/bài (sau khi đã khi đã khấu trừ thuế TNCN). Trong thời gian ở Việt Nam, ông đã viết được 6 bài cho tạp chí.
Ngoài ra, ông bán bản quyền cuốn sách “Blockchain và hoạt động kiểm toán” cho nhà xuất bản Thời Đại và thu được số tiền 95 triệu đồng (sau khi đã khấu trừ thuế TNCN).
Yêu cầu :
Xác định nghĩa vụ thuế TNCN của ông John Markel trong thời gian làm việc tại Việt Nam
Biết rằng :
– Khi sang Việt Nam, ông được công ty trợ cấp 1 lần 800USD.
– Thu nhập từ tháng 1 đến tháng 3, ông được công ty ở Úc trả 54.000USD sau khi đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
– Trong ngày 02/09/2017, trong buổi lễ của công ty, ông may mắn trúng 1 chiếc máy tính Vaio trị giá 2.000USD.
(Để đơn giản, tỷ giá ngoại tệ trong bài thống nhất các trường hợp là 21.500 đồng/USD).


Trên đây là tập hợp các bài tập tính thuế thu nhập cá nhân. Đại lý thuế Saigon có tổ chức lớp ôn thi đại lý thuế định kỳ hàng tháng nhằm giúp học viên chinh phục kỳ thi đại lý thuế của Tổng cục Thuế. Nếu bạn quan tâm thì tìm hiểu ở đường link sau nhé! https://onthidailythue247.com/

Ngoài ra, bạn có thể download bài tập tính thuế thu nhập cá nhân ở đường link sau và làm theo hướng dẫn để giải nén tài liệu nhé! Chúc bạn thành công.

Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

Download bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

error: Content is protected !!