Bài tập thuế giá trị gia tăng có đáp án

Bài tập thuế giá trị gia tăng được Đại lý thuế Sài Gòn tập hợp nhằm giúp cho người đọc nắm vững phương pháp tính thuế giá trị gia tăng; xác định đúng đối tượng chịu thuế và không chịu thuế; mức thuế suất; khấu trừ thuế và hoàn thuế.

Nội dung trên trang này chỉ bao gồm phần đề bài. Để xem đáp án bài tập, bạn hãy download tài liệu đính kèm cuối trang để nghiên cứu.

BÀI TẬP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bài 1 & 2: Giá tính thuế giá trị gia tăng

Công ty A bán một lô hàng Z cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là 22 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT là 10%. Giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

Bài 2: Công ty kinh doanh thương mại điện tử BC xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá bán 800.000 đồng/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa hàng quyết định giảm giá bán đi 5%. Giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

Bài 3: Tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp Phương Hà sản xuất kinh doanh 02 sản phẩm A và B, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ khai thuế có số liệu sau:
I. Hàng hóa, dịch vụ mua vào:
1. Mua nguyên liệu từ Công ty X 15.000 kg, giá chưa thuế GTGT là 50.000 đồng/kg.
2. Mua nguyên liệu từ Công ty Y, căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000 đồng.
3. Mua nguyên liệu từ Công ty M, trị giá hàng hóa & dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu đồng.
4. Mua nguyên liệu từ Công ty N, trị giá hàng hóa & dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT là 330 triệu đồng.
5. Tập hợp các hóa đơn GTGT mua hàng hóa & dịch vụ phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp và bán hàng với tổng giá trị chưa thuế GTGT là 510 triệu đồng.
II. Hàng hóa bán ra:
1. Bán cho công ty thương mại Mai Anh 1.200 sp A với giá chưa thuế GTGT là 130.000 đồng/sp
2. Trực tiếp xuất khẩu 24.000 sp A với giá FOB là 135.000 đồng/sp.
3. Bán cho DN chế xuất 5.000 sp B với giá là 120.000 đồng/sp.
4. Bán lẻ cho cá nhân số lượng 1.200 sp B với giá bán 132.000 đồng/sp.
5. Bán cho Công ty XNK X 5.000 sp A với giá chưa có thuế GTGT là
150.000 đồng/sp.
6. Ủy thác XK 35.000 sp B với giá FOB là 150.000 đ/sp.
Yêu cầu: Tính thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kỳ. Biết rằng:
-Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm A là 10%, sản phẩm B là 5%
-Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào là 10%.
-Khi bán lẻ cho cá nhân doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT chỉ ghi giá thanh toán, không ghi tiền thuế GTGT.
Trong các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và bán hàng có hóa đơn GTGT trị giá 55.000.000 (đã bao gồm thuế GTGT) không thanh toán qua ngân hàng, các hóa đơn còn lại đều đủ điều kiện khấu trừ.
Doanh nghiệp không có thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang.

Bài 4: Công ty du lịch HCM trong kỳ tính thuế có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Thực hiện hợp đồng với công ty H đưa 50 nhân viên của công ty H đi tham quan từ HCM đi Hà Nội và về lại HCM trong 5 ngày với giá trọn gói
6.050.000 đồng/người.
2. Thực hiện hợp đồng với công ty du lịch Singapore theo hình thức trọn gói đưa đoàn khách Singapore đến VN và lại về Singapore trong vòng 7 ngày với tổng giá thanh toán quy ra đồng VN là 530 triệu đồng. Công ty du lịch Sài Gòn phải lo toàn bộ vé máy bay ăn ở thăm quan. Riêng vé máy bay từ Singapore về Việt Nam và ngược lại hết 200 triệu đồng.
3. Thực hiện hợp đồng đưa 30 nhân viên công ty H tham quan từ Việt Nam sang Hong Kong và về lại VN trong còng 6 ngày với giá trọn gói 15 triệu đồng/khách. Công ty đã ký với công ty du lịch Hong Kong với giá
12.800.00 đ/khách. Công ty du lịch Hong Kong lo toàn bộ vé máy bay, ăn ở.
Yêu cầu: xác định thuế GTGT phải nộp trong tháng của công ty du lịch Sài Gòn.
Biết rằng Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 20 triệu đồng, số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 0 đồng.

Bài 5: Công ty XL hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trong kỳ tính thuế có số liệu như sau:

– Bán nội địa: doanh thu chưa thuế GTGT là 21,6 tỷ đồng;
– Xuất khẩu: doanh thu là 13,2 tỷ đồng;
– Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất kinh doanh là 4,8 tỷ đồng;
Hãy xác định số thuế GTGT Công ty được hoàn trong kỳ (nếu có). Biết rằng:
– Mặt hàng Công ty XL sản xuất kinh doanh có thuế suất 10%
– Kỳ khai thuế GTGT liền kề trước đó là kỳ đầu tiên Công ty XL có số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau với số tiền là 0,15 tỷ đồng. Bài tập thuế giá trị gia tăng.

Câu 6: Công ty NA kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, có số liệu trong kỳ như sau:

– Bán nội địa: doanh thu chưa thuế GTGT 28 tỷ đồng;
– Xuất khẩu: doanh thu 16,8 tỷ đồng.
Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh là 3,2 tỷ đồng. Hãy xác định số thuế GTGT Công ty được hoàn trong kỳ (nếu có).
Biết rằng:
– Mặt hàng Công ty NA sản xuất kinh doanh có thuế suất 10%;
– Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là 6 tỷ đồng.
Kỳ khai thuế GTGT liền kề trước đó là kỳ đầu tiên Công ty NA có số thuế còn được khấu trừ của hoạt động kinh doanh trong nước chuyển sang kỳ sau với số tiền là 0,2 tỷ đồng.

Câu 7: Công ty A kinh doanh vàng bạc có số liệu trong kỳ như sau:

– Bán ra: 5.000 lượng vàng, giá bán 39,1 triệu đồng/lượng
– Mua vào: 4.200 lượng, giá mua 35,85 triệu đồng/lượng
Xác định số thuế GTGT Công ty A nộp trong kỳ tính thuế. Biết rằng: Tồn kho đầu kỳ: 1.200 lượng vàng, trị giá 42.780 triệu đồng.
Công ty A xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Kỳ kê khai thuế trước Công ty phát sinh thuế GTGT phải nộp.

Bài 8: Công ty TNHH B nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong kỳ tính thuế có số liệu sau:

– Nhập khẩu lô thuốc chữa bệnh, giá nhập khẩu (CIF) là 500 triệu đồng.
– Nhập khẩu lô thực phẩm chức năng, giá nhập khẩu (CIF) là 300 triệu đồng.
– Mua TSCĐ là thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, giá chưa có thuế GTGT là 300 triệu đồng.
– Trả tiền điện thoại giá chưa có thuế GTGT là 100 triệu đồng.
– Mua 2 ti vi, giá chưa có thuế GTGT là 15 triệu đồng/chiếc
– Mua 1 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, giá chưa có thuế GTGT là 2.000 triệu đồng.
– Doanh số khám chữa bệnh là 1.000 triệu đồng.
– Bán toàn bộ lô thuốc chữa bệnh, giá chưa có thuế GTGT là 850 triệu đồng.
– Bán toàn bộ lô thực phẩm chức năng, giá đã có thuế GTGT là 165 triệu đồng.
Hãy xác định số thuế GTGT công ty TNHH B phải nộp trong kỳ. Biết rằng:
+ Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.
+ Khi bán hàng, cung cấp dịch vụ Công ty lập hóa đơn theo đúng quy định.
+ Hóa đơn mua ti vi được thanh toán bằng tiền mặt, các hóa đơn còn lại đều được thanh toán qua ngân hàng.
Thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang là 0 đồng.
Thuế suất thuế nhập khẩu của thuốc chữa bệnh là 5%, thực phẩm chức năng là 30%. Bài tập thuế giá trị gia tăng.

Bài 9: Bài tập thuế giá trị gia tăng

Tháng trước Doanh nghiệp A còn nợ thuế GTGT do thuế đầu ra lớn hơn thuế đầu vào 15.000.000 đồng, tháng này Nhà nước phát sinh nợ lại thuế GTGT do thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra được khấu trừ -22.000.000 đồng . Doanh nghiệp A không nộp thuế mà cho rằng Nhà nước vẫn còn nợ DN là 7.000.000 đồng. Nhưng cơ quan thuế không cấn trừ mà thông báo yêu cầu DN A vẫn phải nộp đủ 15.000.000 đồng và tính phạt nộp chậm?
-Cơ quan thuế không cấn trừ mà thông báo yêu cầu DN A vẫn phải nộp đủ 15.000.000 đồng và tính phạt nộp chậm đúng hay sai ? giải thích vì sao đúng/sai.
-Về khoản thuế âm -22.000.000 đồng được khấu trừ như thế nào? (giải thích)

Bài 10: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính thuế tháng 5/2022 là 5.000.000.000 đồng.

Trong đó:
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng.
+ Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác: 3.000.000.000 đồng.
– Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong tháng 4 chưa được khấu trừ hết: 150.000.000đồng
– Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong tháng 5: 75.000.000 đồng
– Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựng là 10%
Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 5/2020 của công ty M là bao nhiêu?

Bài 11. Doanh nghiệp A nhận gia công hàng hoá cho doanh nghiệp B, có các số liệu sau:

– Tiền công DN B trả cho DN A là 40 triệu đồng
– Nhiên liệu, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ gia công hàng hoá do DN A mua (chưa có thuế GTGT): 15 triệu đồng
– Nguyên liệu chính do DN B cung cấp (chưa có thuế GTGT) 135 triệu đồng
Giá tính thuế GTGT?

Bài 12: Công ty A ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa… cho đơn vị B ở nước ngoài nhưng việc kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa … được thực hiện tại công ty C ở Việt Nam (là nhà cung cấp hàng hóa cho đơn vị B ở nước ngoài) thì dịch vụ này có được coi là xuất khẩu không?

Bài 13: Doanh nghiệp X có doanh thu bán sản phẩm đồ chơi trẻ em chưa
bao gồm thuế GTGT trong tháng 4/2022 là 100.000.000 đồng
– Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ tháng 4 là 2.000.000 đồng.
– Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong tháng 3 chưa được khấu trừ hết 7.000.000đ
* Tính số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT được khấu trừ? Bài tập thuế giá trị gia tăng.

Bài 14. Công ty cổ phần thương mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính thuế là 5.000.000.000 đồng.

Trong đó:
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng.
+ Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác : 3.000.000.000 đồng.
– Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ: 75.000.000 đồng
– Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựng là 10%
Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng của công ty M là bao nhiêu?

Bài 15. Kỳ tính thuế tháng 7/2022, Công ty X có số liệu sau:

Số thuế GTGT đầu vào chưa được KT của tháng 6 là :50 triệu
– Số thuế GTGT đầu vào theo HĐ thuế GTGT là : 400. tr đồng ( trong đó có 01 hoá đơn có số thuế GTGT đầu vào là 30 tr đồng được thanh toán bằng tiền mặt).
– Số thuế GTGT đầu ra: 800. tr đồng.
– Số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 7 của Công ty là bao nhiêu?:

Bài 16: Cơ sở kinh doanh Hồng Hà, phân phối và cung cấp các mặt hàng tiêu dùng, doanh số bán hàng trong tháng 5/2022 là 120 triệu đồng. Cơ sở kinh doanh trên nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT chỉ xác định thuế đầu vào là 12 triệu đồng. Hãy tính thuế GTGT mà cơ sở Hồng Hà phải nộp.

Bài 17. Trường hợp trong công ty X có đơn vị hạch toán phụ thuộc, phát sinh thanh toán nội bộ công ty, có hoá đơn GTGT nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì có được khấu trừ thuế đầu vào hay không? Vì sao?=> Được khấu trừ vì thanh toán tiền hàng mang tính chất thanh toán nội bộ trong công ty. Bài tập thuế giá trị gia tăng.

Bài tập tính thuế giá trị gia tăng

Bài 18. Công ty C kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 06, công ty C phát sinh các nghiệp vụ mua bán hàng hóa sau:
1. Mua một máy tính sử dụng ở phòng hành chính chưa thanh toán tiền nguyên giá là 11.000.000đ.
2. Mua NVL dùng cho sản xuất văn phòng phẩm (gỗ, nhựa) giá mua là : 150.000.000đ.
3. Thanh toán tiền quảng cáo sản phẩm 10.000.000đ.
4. Trong tháng công ty có mở lớp đào tạo tin học có thu tiền đối với các đối tượng có nhu cầu tham gia, số tiền thu được là 25.000.000đ.
5. Bán 1.000 hộp bút bi do công ty sản xuất, giá mỗi hộp là 50.000đ
6. Bán 5.000 hộp bút máy do công ty sản xuất, giá mỗi hộp là 100.000đ
7. Bán 7.000 hộp bút chì do công ty sản xuất, giá mỗi hộp là 20.000đ

Yêu cầu: Tính số thuế GTGT đầu ra, đầu vào, được khấu trừ hoặc được hoàn thuế.(Giá mua, bán ghi trên là giá chưa có thuế GTGT)
* Được biết thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ: tháng 5: 8.000.000đ

Bài tập tính thuế giá trị gia tăng

Bài 19. Tháng 5/2022 doanh nghiệp A mua hàng hoá, dịch vụ, hợp đồng mua bán thỏa thuận thanh toán tiền hàng theo phương thức trả chậm vào tháng 9/2022, giá trị hàng hoá dịch vụ mua ghi trên HĐ GTGT 550 triệu đồng . Đến tháng 9 DN vẫn chưa thanh toán tiền hàng, tháng 12 mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Việc kê khai khấu trừ thuế đầu vào của lô hàng này trong kỳ khai thuế tháng 5/2022 được xử lý như thế nào? (Được biết năm nay cơ quan thuế chưa có kế hoạch kiểm tra đơn vị)=> Doanh nghiệp được khấu trừ thuế trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2022. Đến kỳ KK thuế tháng 9 điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ , kỳ KK thuế tháng 12 được khai bổ sung thuế đầu vào.

Bài 20. Doanh nghiệp A kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 năm 2022, doanh nghiệp A bán các loại hàng hóa sau:
1. 25 quạt điện, 500.000 đồng/cái.
2. 15 mô tơ điện, 2.000.000đồng/cái
3. 100 chiếc bóng đèn huỳnh quang, 40.000đồng/chiếc
Giá bán trên là giá chưa có thuế GTGT
Trong tháng doanh nghiệp có nhập một số hàng hóa có số thuế GTGT đầu vào là 5.000.000đ
Hãy tính số thuế GTGT doanh nghiệp A phải nộp? Bài tập thuế giá trị gia tăng.


Trên đây là tập hợp các bài tập thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Saigon có tổ chức lớp ôn thi đại lý thuế định kỳ hàng tháng nhằm giúp học viên chinh phục kỳ thi đại lý thuế của Tổng cục Thuế. Nếu bạn quan tâm thì tìm hiểu ở đường link sau nhé! https://onthidailythue247.com/

Ngoài ra, bạn có thể download bài tập tính thuế giá trị gia tăng ở đường link sau và làm theo hướng dẫn để giải nén tài liệu nhé! Chúc bạn thành công.

bài tập thuế giá trị gia tăng

Download bài tập thuế giá trị gia tăng

error: Content is protected !!